Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: març, 2017

#DebatEducacióPública #Documentpropi Intervenció Bloc 3 Fila 0 Sobre els Ensenyaments Secundaris

En les ponències de Ara és Demà es parla d'una estructura de l'ensenyament que començaria amb
2 anys i acabaria als divuit. De fet hi ha dues fases ben diferenciades i així es proposen dos tipus de centres: dels 2 als 15, i dels 16 als 18 on s'impartirien els batxillerats i les formacions professionals.

Estem d'acord en que cal ofertar l'ensenyament quan abans millor (educació 0-3). I que l'estructura pot prendre diverses formes. De fet cal pensar en el tipus d'ensenyament, l'oferta de varietat curricular i de recursos humans, abans de pensar l'estructura.

Tanmateix allò que ens preocupa és que es defuig del problema de les privatitzacions i de les segregacions que se'n deriven. És un sistema pensat per a classes mitges altes i altes. Si mirem a la secundària tenim un problema.

Cal pensar que en època de vaques grasses (2005-2010) el 27% de l'alumnat acabava una llicenciatura. Això ens convertia en el país d'Europa que produïa més llice…

#DebatEducacióPública Intervenció Fila 0 Bloc 1 L'educació pública com a eina de transformació social

El Grup Despertaprofes neix per a potenciar el funcionament democràtic a l'aula i en els centres i
l'equitat.

Per tant per nosaltres, les innovacions seran més o menys vàlides en funció d'aquests dos principis.
Hem observat que en els darrers temps, els alumnes decideixen conjuntament cada cop menys
coses.

Sovint les tutories no són assembleàries i no serveixen per aprendre a auto-organitzar-se, sinó per a
implantar programes amb continguts transversals. I que el concepte de competència no és universal,
així, de fet ha augmentat la preocupació de transmissió d'alguns continguts (matemàtica, anglès, ús
de les TIC..), mentre que la construcció científica, la creativitat i el fet de compartir veuen
mermades les seves possibilitats.

Posarem un exemple:
Durant tota l'ESO, (en el treball de recerca de 4t.) només hi ha un moment en que els alumnes es
poden agrupar, decidir un tema d'investigació o creació, i intervenir en la seva planificació.
Especifiquem (en algun i…

#SegregacióEscolar Consideracions del grup @Despertaprofes sobre els informes del Síndic de Greuges sobre Segregació Escolar

Imatge
En el moment en que en un centre educatiu es concentren masses persones amb situacions socials desafavorides, o amb necessitats educatives especials, es reprodueixen situacions que accentuen determinades problemàtiques, contràries a la equitat.
L’informe que ens va presentar Bernat Albaigès versa, en part, sobre aquesta circumstància. Nosaltres en volem ressaltar alguns aspectes:
L’informe versa sobre el marc jurídic actual, el qual hauria de servir per a equilibrar el dret a elecció i l’equitat. Per tant defuig la dicotomia entre pública-privada o concertada. També existeixen publiques de “primera” i públiques de “segona”. Existeixen un seguit de tòpics que no necessàriament han de ser així en tots els casos, com per exemple que una escola determinada estigui guetitzada perquè el barri on està també és guetitzat, o que la segregació és conseqüència del tipus d’escola (excepte segregació cap a “dalt” – escoles privades, no analitzades en aquest informe per ser un número poc significatiu…

#Nosaltreshiserem @Despertaprofes estarà al #DebatEducacióPública Catalana

Imatge
El grup Despertaprofes estarà demà al Debat Extraordinari sobre l'Educació Pública Catalana que es celebrarà a l'Institut Sant Andreu, de Nou Barris.
Aquest debat estarà dividit en quatre blocs en dues sessions de matí i tarda . S'hi tractaran temes com l’educació pública com a eina de transformació social, docents i altres treballadors com el principal tresor de l’escola pública, la privatització i mercantilització: l’educació i les escoles com a béns de mercat o la comunitat educativa: participació i democràcia